Webshop

Vanwege de beperkingen die Corona met zich meebrengt, is het dit jaar helaas niet mogelijk Prinsjesdag4Kids zo te actualiseren dat de inhoud (o.a. interviews met politici, geen rijtoer, geen Ridderzaal, enzovoorts) weer helemaal up to date is. Om deze reden is besloten het lespakket dit jaar niet aan te bieden.

terug naar de website